Hủy

Nghe an Tin tức

  • 17/11/2022 - 07:30

    Bất động sản đón sóng NFT

    Làn sóng ứng dựng công nghệ blockchain vào hoạt động kinh doanh ở Việt Nam đang hình thành ngày càng rõ nét với xu hướng chia nhỏ đầu tư bất động sản.
Người Tiên Phong