Hủy

Nghe nhan Tin tức

  • 12/09/2023 - 10:47

    Những tiềm năng của A.I

    Trí tuệ nhân tạo (A.I) giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy tiến bộ trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh theo hướng thông minh hơn, tiện lợi hơn.
  • 30/04/2023 - 06:01

    ChatGPT thông minh đến đâu?

    Trên thực tế, ChatGPT đã trở nên hiệu quả đến mức học sinh hiện đang sử dụng nó để giúp làm bài tập về nhà.