Hủy

Nghĩa vụ Tin tức

  • 03/11/2014 - 20:23

    Có thể tăng tuổi gọi nhập ngũ lên 27

    Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho biết dự thảo luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi đề xuất tăng tuổi gọi nhập ngũ tối đa thêm 2 năm, tức là thay vì 25 tuổi, công dân 27 tuổi vẫn được gọi nhập ngũ.
  • 27/10/2014 - 07:46

    Hạn chế dần việc vay để đảo nợ

    Ông Trần Quang Chiểu, Thường trực UB Tài chính-Ngân sách Quốc hội trao đổi thêm về vấn đề vay và trả nợ công tới an toàn, an ninh tài chính quốc gia.