Hủy

Ngoại bang Tin tức

  • 24/04/2014 - 09:02

    Bằng lái xe quốc tế: Đề phòng lời rao giả

    Nhiều đơn vị nhận hoán đổi bằng lái xe Việt Nam sang bằng quốc tế với giá 100 USD mà không cần học. Hiện nay tại Việt Nam, việc cấp bằng lái quốc tế chưa thuộc cơ quan nào.