Hủy

Ngoai vi Tin tức

  • 14/12/2014 - 14:39

    Vì sao tỷ giá tăng mạnh?

    Tỷ giá tăng do nhu cầu nhập khẩu hàng hóa cuối năm và khoảng cách chênh lệch lớn của giá vàng.