Hủy
Kinh Doanh

Phải chuyển đổi giấy phép hoạt động ngoại hối trước 15/10/2015

Thứ Ba | 19/08/2014 13:00

Đây là nội dung quy định trong Thông tư 21 của NHNN về phạm vi hoạt động, điều kiện, trình tự thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối.
 

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 21/2014/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư quy định phạm vi hoạt động ngoại hối bao gồm phạm vi cơ bản trên thị trường trong nước, thị trường quốc tế và các hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước, quốc tế.

Quy định về hình thức văn bản chấp thuận hoạt động ngoại hối. Hình thức văn bản chấp thuận đối với hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế là Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Quyết định sửa đổi bổ sung Giấy phép. Hình thức văn bản chấp thuận hoạt động ngoại hối đối với các hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và quốc tế là văn bản chấp thuận có thời hạn.

Trên cơ sở đề nghị của tổ chức tín dụng (TCTD) được phép hoạt động ngoại hối, NHNN có thể xem xét, cho phép gia hạn các hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và quốc tế. Thông tư cũng quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp văn bản chấp thuận hoạt động ngoại hối.

Quy định về trách nhiệm của các TCTD được phép hoạt động ngoại hối khi thực hiện hoạt động ngoại hối; Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan thuộc NHNN trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư.

Quy định về thủ tục chuyển đổi. Theo đó, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành, các TCTD được phép đang thực hiện các hoạt động ngoại hối thực hiện thủ tục chuyển đổi sang Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc văn bản chấp thuận có thời hạn.

Hết thời hạn quy định nêu trên, TCTD được phép phải chấm dứt các hoạt động ngoại hối không thực hiện chuyển đổi hoặc không được chuyển đổi do không đáp ứng điều kiện quy định tại Thông tư.

Trong thời gian thực hiện thủ tục chuyển đổi, các TCTD được phép hoạt động ngoại hối được tiếp tục thực hiện các hoạt động ngoại hối theo Giấy phép, Giấy xác nhận đủ điều kiện hoạt động ngoại hối trên thị trường trong nước, Giấy xác nhận đăng ký hoạt động ngoại hối trên thị trường quốc tế, các văn bản cho phép của NHNN đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

TCTD được phép được tiếp tục thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng đã ký kết trước ngày hết hạn chuyển đổi phù hợp với phạm vi hoạt động ngoại hối được phép thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết thỏa thuận, hợp đồng đó.

Việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn các thỏa thuận, hợp đồng nêu trên từ ngày hết thời hạn chuyển đổi chỉ được thực hiện khi nội dung sửa đổi, bổ sung, gia hạn phù hợp với quy định của Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014.

Nguồn Theo DVO/SBV


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới