Hủy

Ngựa sắt Tin tức

Thiết kế nơi

Thiết kế nơi "buộc" "ngựa sắt"

Các nhà thiết kế đã tạo ra những đồ vật tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại là một chỗ "buộc" "ngựa sắt" rất hữu hiệu mà không phải thay đổi thiết kế của ngôi nhà.