Hủy

Người bảo lãnh Tin tức

Người Việt bốn phương (số 746)

Người Việt bốn phương (số 746)

Tổng lãnh sự Vũ Bình cũng gửi lời cảm ơn kiều bào và khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động vận động trong thời gian tới.

  • 22/04/2013 - 09:51

    Vì sao Chính Chu phải buông Dell?

    Dell là của Michael Dell, nếu Blackstone tiếp quản và hạ bệ ông này, những người trung thành với Dell cũng sẽ ra đi.