Hủy

Người bảo lãnh Tin tức

  • 22/04/2013 - 09:51

    Vì sao Chính Chu phải buông Dell?

    Dell là của Michael Dell, nếu Blackstone tiếp quản và hạ bệ ông này, những người trung thành với Dell cũng sẽ ra đi.