Hủy

Người cho vay Tin tức

  • 18/03/2014 - 06:51

    Lãi suất giảm mạnh

    Bắt đầu từ hôm nay (18.3), một loạt các mặt bằng lãi suất huy động và cho vay sẽ được giảm xuống theo quyết định của Ngân hàng nhà nước.