Hủy

Người Do Thái Tin tức

  • 02/08/2018 - 08:00

    Startup như người Do Thái

    Tiến sĩ Yaniv Zaid là một luật sư và là một nhà kinh tế học. Ông là cố vấn kinh doanh cho hơn 850 công ty quốc tế, ở nhiều lĩnh vực.