Hủy

Người giám hộ Tin tức

  • 05/01/2013 - 11:30

    Căn hộ đã hoàn thiện sẽ hút người mua

    Theo nhận định của các công ty phân tích thị trường, trong năm 2012 các căn hộ đã hoặc đang trong giai đoạn hoàn thành được người mua ưa chuộng nhất.