Hủy

Người sử dụng lao động Tin tức

  • 25/02/2014 - 09:51

    "Siết" lao động nước ngoài từ... trước khi tuyển

    Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB&XH) vừa ban hành Thông tư hướng dẫn một số quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, với những quy định chặt chẽ từ khi dự kiến tuyển người cho đến khi chấm dứt lao động…