Hủy

Người thua Tin tức

  • 10/10/2013 - 08:09

    Số hộ nuôi cá tra thua lỗ tăng

    Nguyên nhân chính do người nuôi cá tra mù ờ thông tin, thông tin bất cân xứng, tình trạng đổ lỗi cho nhau trong việc cho vay tín dụng.