Hủy

Nguồn lực Tin tức

Để đất sinh ra tiền cho dân

Để đất sinh ra tiền cho dân

Phân bổ nguồn lực và lợi ích từ đất đai hợp lý hơn để hướng về mục tiêu tạo động lực cho phát triển chung.

  • 22/10/2018 - 10:38

    Tân Á Đại Thành "bắt tay" KPMG

    Tân Á Đại Thành quyết định tái cấu trúc để tối ưu hóa các nguồn lực, bộ máy hoạt động hiệu quả, kiểm soát được tốc độ phát triển.
  • 08/08/2018 - 11:00

    Ngân hàng, doanh nghiệp: Ai cần ai?

    Một điểm chắc chắn, với bản chất không cần SME, các ngân hàng thương mại sẽ không "học nói tiếng" của các doanh nghiệp này