Hủy

Nha doc tai Tin tức

  • 06/06/2014 - 21:52

    NHNN và JFSA ký kết trao đổi hợp tác

    Việc ký kết Thư trao đổi hợp tác góp phần tạo khuôn khổ pháp lý cho sự hợp tác toàn diện và dài hạn giữa hai nước trong lĩnh vực ngân hàng.