Hủy

Nhà mạng Tin tức

Nhà mạng thêm tiền từ số

Nhà mạng thêm tiền từ số

Sụt giảm mạnh về doanh thu từ dịch vụ viễn thông truyền thống, các nhà mạng đang nhanh chóng chuyển đổi chiến lược số.

  • 31/12/2020 - 08:00

    5G đến sớm

    Các nhà mạng tại Việt Nam có nhiều động lực và quyết tâm để thương mại hóa sớm mạng di động 5G.