Hủy

Nhà mạng Tin tức

  • 21/01/2021 - 10:23

    Nhà mạng thêm tiền từ số

    Sụt giảm mạnh về doanh thu từ dịch vụ viễn thông truyền thống, các nhà mạng đang nhanh chóng chuyển đổi chiến lược số.
  • 31/12/2020 - 08:00

    5G đến sớm

    Các nhà mạng tại Việt Nam có nhiều động lực và quyết tâm để thương mại hóa sớm mạng di động 5G.