Hủy

Nhà thiên văn Tin tức

Đọc Vương Mông để hiểu: 'Thiên cơ Trung Quốc'

Đọc Vương Mông để hiểu: 'Thiên cơ Trung Quốc'

Một cuốn sách không thể không đọc, để hiểu hơn về một Trung Quốc hiện đại khi Vương Mông, người 4 lần đề cử giải Nobel, mổ xẻ lịch sử phát triển Trung Quốc từ khi Đảng Cộng sản Trung Hoa ra đời.

  • 06/09/2012 - 22:01

    Phát hiện siêu Trái đất mới

    Một siêu Trái đất mới vừa được phát hiện trong khu vực có thể tồn tại sự sống quanh ngôi sao lùn đỏ Gliese 163.