Hủy

Nhiệt độ Tin tức

  • 19/07/2019 - 14:39

    “Đảo nhiệt” TP.HCM

    TP.HCM đang hứng chịu hiện tượng “đảo nhiệt” do việc giảm mảng xanh trong quá trình đô thị hóa.