Hủy

Nhiệt độ Tin tức

“Đảo nhiệt” TP.HCM

“Đảo nhiệt” TP.HCM

TP.HCM đang hứng chịu hiện tượng “đảo nhiệt” do việc giảm mảng xanh trong quá trình đô thị hóa.