Hủy

Nợ công tăng Tin tức

Canh cánh nợ công

Canh cánh nợ công

Trên thế giới, nước nợ công cao là nước giàu, dân số già, trong khi Việt Nam có dân số trẻ, nghèo nhưng đã phải vay nhiều và trả nợ cao.