Hủy

Nội dung số Tin tức

  • 07/06/2018 - 16:19

    Patamar Captial đầu tư vào JupViec.vn

    Quỹ đầu tư Mỹ Patamar Capital vừa hoàn tất việc đầu từ vào JupViec.vn,nền tảng kết nối người giúp việc và khách hàng thông qua ứng dụng di động.
  • 09/05/2018 - 16:32

    Người tiêu dùng kết nối

    Theo Nielsen, một khía cạnh quan trọng khác của xu hướng hành vi tiêu dùng người Việt trong tương lai là tính kết nối.