Hủy

Nới room ngoại Tin tức

  • 09/03/2016 - 07:00

    Cẩn trọng nới room

    Nới room không đơn giản là gia tăng giới hạn sở hữu cho khối ngọai, mà còn nhiều vấn đề doanh nghiệp nên suy tính kỹ trước khi mở toang cánh cửa.
  • 19/10/2015 - 14:10

    Vinamilk muốn nới room ngoại

    Bloomberg cho hay, Vinamilk cho biết sẵn sàng tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đến mức tối đa mà Chính phủ cho phép.