Hủy

Nới room Tin tức

  • 26/07/2018 - 08:00

    Dược Hậu Giang: Kỳ vọng từ nới room

    Giới đầu tư kỳ vọng động thái nới room có thể tạo ra cú hích cho triển vọng kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang trong thời gian tới.
  • 06/06/2017 - 14:53

    KDC tính nới room ngoại lên 100%

    Hội đồng quản trị KDC dự kiến sẽ trình cổ đông xem xét kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu của khối ngoại lên mức tối đa 100%.