Hủy

Nong cu Tin tức

  • 09/09/2014 - 19:49

    TPHCM khánh thành Trung tâm Giống rau hoa

    Thời gian qua, SSC đã cung ứng các sản phẩm giống mới nghiên cứu thành công năng suất cao, chất lượng tốt cho các vùng sinh thái của cả nước.
  • 22/06/2014 - 12:22

    Nút bần và "rượu vang sang, rượu vang hèn"

    Nhiều người đánh đồng chất lượng một chai rượu vang với cái nút trên cổ chai, hay chai rượu có nút bần ngon hơn chai rượu nút kim loại. Dĩ nhiên điều này đang trở nên lạc hậu thời nay.