Hủy

Nong pham Tin tức

  • 04/05/2017 - 15:08

    IFC đầu tư 230 tỷ đồng vào PAN Farm

    IFC đầu tư vào PAN Farm nhằm hỗ trợ mở rộng hoạt động sản xuất giống cây trồng và phát triển các lĩnh vực mới như sản xuất hoa và rau quả.
  • 04/01/2017 - 12:30

    Ai đứng đằng sau GTNFoods?

    Thực hiện hàng loạt thương vụ M&A, GTNFoods nhắm tới phát triển nông nghiệp theo hướng đa ngành.