Hủy

Nông thôn Tin tức

Trí tuệ vàng, bản lĩnh thép

Trí tuệ vàng, bản lĩnh thép

Những quyết định ngược dòng hoặc thương vụ mạo hiểm mở ra hướng đi hoàn toàn mới cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam.

  • 06/04/2016 - 14:37

    Đi tìm dấu ấn thương hiệu nội

    Ở khu vực nông thôn, các thương hiệu nội địa đang có sự tăng trưởng nhanh hơn gấp đôi so với các thương hiệu quốc tế (14,3% so với 6,8%).