Hủy

Nữ hoàng Anh Tin tức

  • 08/05/2013 - 08:30

    Nữ hoàng Anh sắp nhường ngôi?

    Do vấn đề tuổi tác, nữ hoàng Elizabeth buộc phải chuyển giao nhiệm vụ cho người thừa kế, thái tử Charles, báo hiệu một cuộc chuyển ngôi lớn trong hoàng gia Anh.
  • 04/03/2013 - 08:59

    Nữ hoàng Anh nhập viện

    Tất cả các sự kiện chính thức trong tuần tới của Nữ hoàng Elizabeth II sẽ bị hoãn lại hoặc hủy bỏ, đặc biệt là chuyến thăm tới Italia.