Hủy

Officetel Tin tức

Tiếp tục siết chặt các dự án condotel

Tiếp tục siết chặt các dự án condotel

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương xem lại việc cấp phép mới cho các loại hình xây dựng condotel, officetel, shophouse...do còn nhiều vấn đề bất cập pháp lý.