Hủy

Party Tin tức

  • 31/01/2021 - 15:20

    Party chief re-elected for third term

    The 13th Communist Party Central Committee on Sunday morning elected Party chief and President Nguyen Phu Trong for a third term as Vietnam's Party General Secretary.
  • 30/04/2014 - 06:08

    "Bữa tiệc trà" lịch sử ở Boston

    Từ sau "bữa tiệc trà" trong cảng biển Boston ấy, việc uống trà bị xem là hành động "phản bội" của những người Mỹ "thiếu lòng yêu nước". Rất nhiều người Mỹ chuyển sang uống cà phê.