Hủy

Phá giá đồng tiền Tin tức

  • 07/04/2015 - 09:52

    Chưa phải thời điểm phá giá tiền đồng

    Theo TS.Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính-ngân hàng, hiện chưa phải là thời điểm để điều chỉnh tăng thêm biên độ tỷ giá, phá giá tiền đồng hỗ trợ xuất khẩu.
  • 03/03/2015 - 17:53

    Lại đề xuất phá giá tiền đồng

    Các chuyên gia Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách đề xuất Ngân hàng Nhà nước nên chủ động phá giá tiền đồng từ 3-4% trong vòng 2-3 năm tới.