Hủy

Phả Lại Tin tức

  • 01/07/2020 - 08:00

    PPC: Sáng cổ phiếu điện

    Nhiệt điện Phả Lại đang có nhiều yếu tố thuận lợi để tiếp tục tỏa sáng trong năm nay.
  • 04/04/2016 - 12:30

    Nổi sóng ngành nhiệt điện

    Công ty Chứng khoán BVSC dự đoán, mức tăng trưởng lợi nhuận của Nhiệt điện Phả Lại trong năm 2016 có thể lên tới 63%.
Người Tiên Phong