Hủy
Kinh Doanh

PPC quý I/2015 lãi hơn 51 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ năm trước

Thứ Năm | 07/05/2015 18:10

Lợi nhuận giảm do sản lượng điện giảm, lợi nhuận các khoản đầu tư tài chính cũng giảm, trong khi công ty tiếp tục phải trích lập lỗ chênh lệch tỷ giá...
 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại PPC vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2015.

Doanh thu thuần quý này giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.002 tỷ đồng. Cùng với đó, lợi nhuận gộp giảm sâu, giảm 57%, chỉ đạt 133,58 tỷ đồng. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần chỉ ở mức 6,7%.

Theo giải trình của công ty, nguyên nhân khiến doanh thu suy giảm là sản lượng quý I/2015 thấp hơn so với cùng kỳ kéo theo doanh thu bán điện giảm, trong khi chi phí sản xuất điện lại tăng. 

Ngoài ra, doanh thu tài chính cũng giảm gần 19% do giảm lãi suất tiền gửi và lợi nhuận từ các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn. Trong khi đó, công ty hạch toán khoản lỗ chênh lệch tỷ giá là 108,6 tỷ dồng, cao hơn con số lỗ cùng kỳ (99,5 tỷ đồng).

Lợi nhuận từ các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn trong quý I/2015 cũng giảm so với cùng kỳ năm trước, chỉ bằng 80% do doanh thu của các khoản đầu tư tài chính giảm.

Do đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong kỳ chỉ đạt 51,79 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lãi cổ đông công ty mẹ là 51,36 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ vay của PPC hiện đang chiếm 48% tổng vốn của công ty. Số dư nợ vay của Hợp đồng vay dài hạn của EVN (Vay lại Hợp đồng vay vốn cùa JBIC) đến cuối quý I còn 24,13 tỷ JPY. Tỷ giá giữa VND/JPY tại ngày 31/03/2015 đã thay đổi từ 175,9 VND/JPY (cuối năm 2014) lên 180,4 VND/JPY (cuối quý I), khiến PPC phải trích lập lỗ chêch lệch tỷ giá.

So với đầu năm, tiền và các khoản tương đương tiền của PPC đã giảm một nửa, còn 575 tỷ đồng. Tổng tài sản cũng giảm nhẹ so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ là 1.950,7 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 3.262,4 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: PPC/NCĐT). Đơn vị: Tỷ đồng
Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: PPC/NCĐT). Đơn vị: Tỷ đồng

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới