Hủy

Phá sản ngân hàng Tin tức

Cho phép phá sản ngân hàng?

Cho phép phá sản ngân hàng?

Đây là điều chưa từng được quy định trong khung pháp lý hoạt động ngân hàng - tài chính nhiều năm qua.