Hủy

Phá sản Tin tức

 • 07/03/2018 - 08:30

  Thuận Thảo trượt chân

  Với diễn biến trên, từ giữa năm 2016, cổ phiếu GTT của Thuận Thảo đã bị hủy niêm yết bắt buộc và sau đó chuyển sang sàn UPCoM.
 • 03/11/2017 - 15:29

  Cho phép phá sản ngân hàng?

  Đây là điều chưa từng được quy định trong khung pháp lý hoạt động ngân hàng - tài chính nhiều năm qua.
 • 01/12/2016 - 08:00

  Không dễ phá sản ngân hàng

  Theo Luật Phá sản, những tổ chức tín dụng nào không có khả năng khôi phục thì sẽ mở thủ tục phá sản.