Hủy

Phá sản Tin tức

  • 07/03/2018 - 08:30

    Thuận Thảo trượt chân

    Với diễn biến trên, từ giữa năm 2016, cổ phiếu GTT của Thuận Thảo đã bị hủy niêm yết bắt buộc và sau đó chuyển sang sàn UPCoM.
  • 03/11/2017 - 15:29

    Cho phép phá sản ngân hàng?

    Đây là điều chưa từng được quy định trong khung pháp lý hoạt động ngân hàng - tài chính nhiều năm qua.