Hủy

Phạm phú quốc Tin tức

  • 07/09/2015 - 12:12

    HFIC có Tổng Giám đốc mới

    Kể từ ngày 4/9, ông Phạm Phú Quốc, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐTV TCT Bến Thành sẽ đảm nhiệm chức vụ Thành viên không chuyên trách HĐTV, TGĐ HFIC.
  • 10/01/2013 - 11:26

    Phát hiện nhiều sai phạm tại VDB

    VDB cho vay không đúng đối tượng, sử dụng vốn vay sai mục đích; thẩm định cho vay vốn chưa chính xác, sai căn cứ, vi phạm về tài sản đảm bảo.