Hủy

Phan minh thông Tin tức

  • 19/04/2017 - 12:30

    Hiểu văn hóa trước khi hiểu hàng hóa

    Trong đàm phán, đôi khi chỉ cần biết cách thay đổi thái độ hay thấu hiểu đối tác muốn gì, cần gì, bạn có thể xoay chuyển cục diện đàm phán.
  • 15/10/2014 - 12:24

    Ai đã giết chết Nokia?

    Sai lầm lớn nhất của Nokia là chọn Windows Phone của Microsoft là hệ điều hành duy nhất cho điện thoại thông minh.