Hủy

Phap tang Tin tức

  • 04/11/2014 - 20:06

    Cà phê bất thường tăng giá

    Trong khi tốc độ tăng lạm phát không đáng kể và giá nguyên liệu đầu vào không tăng, nhưng mức giá trung bình mỗi tách cà phê ở Pháp đã tăng đến 4,7% chỉ trong vòng 2 năm qua.
Người Tiên Phong