Hủy

Phát giác Tin tức

  • 06/08/2014 - 16:18

    Fidel Castro chê Mỹ, châu Âu

    Lãnh tụ Cuba Fidel Castro lưu ý rằng, "các lực lượng mới và thiết yếu" đã nổi lên trên bản đồ chính trị toàn cầu.
  • 28/06/2012 - 15:05

    "Giấc mơ Trung Quốc" hấp dẫn châu Phi

    Ngày càng nhiều người dân tại những đất nước kém phát triển, đặc biết là châu Phi tìm đến Trung Quốc để thực hiện giấc mơ đổi đời.