Hủy

Phát nhiệt Tin tức

  • 20/03/2014 - 17:54

    Dòng tiền nóng đang quay lại Đông Nam Á

    Bất ổn chính trị ở Thái Lan dịu xuống, thâm hụt cán cân vãng lai của Indonesia thu hẹp và lạm phát ở Philippines hạ nhiệt là những nhân tố thuyết phục.
  • 09/09/2013 - 08:59

    Lạm phát Trung Quốc hạ nhiệt

    Lạm phát Trung Quốc vẫn thấp hơn mục tiêu, tạo cơ hội để Trung Quốc nới lỏng chính sách tiền tệ kích thích kinh tế.