Hủy

Phí thuế Tin tức

Zalo chính thức thu phí người dùng

Zalo chính thức thu phí người dùng

Từ ngày 01/08, Zalo bắt đầu tính gói thuê bao đối với người dùng với 3 mức, đồng thời cắt giảm một số tính năng của bản miễn phí.

  • 21/12/2014 - 16:01

    Sẽ loại nhiều khoản phí, lệ phí

    Trong dự thảo Luật phí và lệ phí đang được Bộ Tài chính xin ý kiến, 22 loại phí và 4 lệ phí được đưa ra khỏi Danh mục phí, lệ phí.