Hủy

Phí vận chuyển Tin tức

  • 07/05/2014 - 12:53

    Thép tăng thêm 100.000 đồng/tấn

    Đây là lần tăng giá thứ hai kể từ đầu năm đến nay với tổng mức tăng khoảng 250.000 đồng/tấn, chủ yếu do các đại lý thực hiện.
  • 28/12/2013 - 06:28

    Siết điều kiện sử dụng ngoại tệ

    NHNN cho biết, từ ngày 10/2/2014, chỉ có một số trường hợp nhất định được phép niêm yết, sử dụng ngoại tệ trong thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam.