Hủy

Pho cap Tin tức

  • 26/08/2014 - 10:08

    VDB sẽ được vay tái cấp vốn tại NHNN

    Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến về Điều lệ tổ chức, hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) theo đề nghị của Bộ Tài chính.
  • 25/07/2014 - 12:16

    NamABank có Phó Tổng giám đốc mới

    Hiện nay, nhân sự cấp cao trong bộ máy quản lý, điều hành của Nam A Bank có 8 người bao gồm một Tổng giám đốc và 7 Phó tổng giám đốc.