Hủy

Phôi thép Tin tức

Thép Việt tìm đường sống

Thép Việt tìm đường sống

Tham gia vào cuộc chiến cạnh tranh gay gắt với thép Trung Quốc, các doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam cần chọn hướng đi nào để không bị đánh quỵ?

  • 06/11/2013 - 22:17

    Ngành thép tăng trưởng nhờ xuất khẩu

    10 tháng đầu năm xuất khẩu (XK) của ngành thép tiếp tục tăng trưởng khá với mức tăng 15,2%, nhập siêu sản phẩm này ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua.