Hủy

Phong mo Tin tức

  • 11/02/2018 - 22:49

    Nghĩ lại về văn phòng mở

    Dù đang là xu hướng nhưng trong các văn phòng mở, nghiên cứu đã chỉ ra rằng các công ty có năng suất làm việc giảm 15%,
  • 07/06/2017 - 12:30

    Góc khuất của văn phòng mở

    Dù cải thiện được giao tiếp trong một số trường hợp, nhưng văn phòng mở lại làm ảnh hưởng đến động lực làm việc và khả năng tập trung của nhân viên.