Hủy

Phòng nhân sự Tin tức

Tuyển đúng dùng hay

Tuyển đúng dùng hay

Nghệ thuật quản trị nhân sự mà bạn có thể ứng dụng vào bất cứ ngành nghề nào.

  • 10/07/2014 - 10:12

    Ngân hàng Trung Quốc bị tố rửa tiền

    Trong một “cuộc chiến” bất thường giữa 2 cơ quan nhà nước, CCTV đã cáo buộc BOC rửa tiền và giúp khách hàng lách luật kiểm soát ngoại hối.