Hủy

Phú An Điền Tin tức

Dừng cấp khí Phú Mỹ 3 trong 5 ngày

Từ ngày 2 - 6/10/2014, nguồn khí Phú Mỹ 3 cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện phía Nam sẽ tạm ngừng cung cấp theo kế hoạch bảo dưỡng định kỳ.

  • 05/09/2013 - 11:24

    Sản lượng điện tăng gần 10%

    Theo tập đoàn Điện lực (EVN), trong tháng 8/2013, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 11,501 tỷ kWh, sản lượng điện trung bình đạt 371 triệu kWh/ngày.