Hủy

Phúc lợi xã hội Tin tức

  • 10/09/2013 - 11:59

    Na Uy vật lộn tìm cách tiêu tiền

    Khi hầu hết các quốc gia đang đau đầu với áp lực tiết kiệm thì Na Uy này lại vật lộn với đống tiền “thừa” khổng lồ.