Hủy

Phương tiện công cộng Tin tức

  • 19/10/2013 - 08:09

    TPHCM thu hồi 135 dự án “treo”

    Gói vay 30.000 tỉ đồng chủ yếu hỗ trợ người thu nhập thấp nhưng người lao động thu nhập thấp không dám mơ đến.