Hủy

Pixel 4 Tin tức

  • 28/12/2017 - 11:55

    Sáu dự báo công nghệ cho năm 2018

    2017 là một năm đen tối của ngành công nghệ, với những món đồ chơi số buồn tẻ, các nâng cấp đã được tiên đoán và những sự thất bại ngoạn mục.