Hủy

Plx Tin tức

Dầu lên, PLX  cũng lên

Dầu lên, PLX cũng lên

Thay đổi của giá dầu thế giới khiến petrolimex (Plx) phải lên kế hoạch cho diễn biến mới của thị trường.

  • 06/07/2019 - 07:17

    Top 50 2019: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

    Năm 2019, Petrolimex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 195.000 tỉ đồng, tăng 2% so với năm ngoái. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 5.250 tỉ đồng, tăng 3%