Hủy

PMI tháng 7 Tin tức

PMI Việt Nam dẫn đầu ASEAN

PMI Việt Nam dẫn đầu ASEAN

Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng PMI ngành sản xuất khu vực ASEAN khi tiếp tục có sự cải thiện mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa tháng 7.